Killalla on lukuisia tunnuksia ja arvomerkkejä. Killan jäsen voi hankkia itselleen killan merkin, jonka voi juhlissa ripustaa rintapieleensä: se on pronssinen ns. pränikkä, jossa on killan virallinen logo. Killan ansiomerkillä, ProTiK:llä palkitaan ansioituneita kiltalaisia. Kunniajäseniksi voidaan kutsua korkeintaan kymmenen jäsentä kerrallaan; lisäksi vuosien saatossa killassa on myönnetty jos jonkinmoisia arvonimiä.

Pränikkä

Pränikkä on killan logon muotoinen tunnusmerkki, jota voi käyttää esim. puvun tai frakin kanssa akateemisissa juhlissa (esim. kiltojen vuosijuhlat). Präniköitä on itse asiassa kolme kappaletta: pronssinen pränikkä on kenen tahansa kiltalaisen hankittavissa, hopeinen on vain killan perustajajäsenille ja kultainen on killan hallituksen nykyisille tai entisille jäsenille.

Pränikän voi ostaa itselleen esim. kiltahuoneella joltain hallituksen jäseneltä.

Pränikän tarkka käyttö on kuvattu killan pränikkäohjesäännössä.

ProTiK

Tietokillalla on oma ansiomerkkinsä, joka voidaan hallituksen päätöksellä antaa erittäin ansioituneelle kiltalaiselle. Ansiomerkki on Teppo Veijosen suunnittelema metallinen merkki, jonka väreinä ovat musta ja kulta. Ansiomerkki kiinnitetään mustaan nauhaan, joka annetaan sen luovutuksen yhteydessä.

Tietokillan ansiomerkin jakoperiaatteita

Ansiomerkkejä jaetaan vuosittain ansioituneille TiK:n jäsenille. Ansioitumiseksi katsotaan lähinnä huomattava työmäärä killan ja kiltalaisten hyväksi. Työmäärää arvioitaessa on huomattava, että hallituksen jäsenen edellytetäänkin tekevän killan eteen enemmän töitä kuin esim toimihenkilön ja toimihenkilön taas enemmän kuin nk. “rivikiltalaisen”. Jaettavista merkeistä päättää Tietokillan hallitus. Merkit jaetaan killan vuosijuhlassa. Kerralla jaettavien merkkien määrää ei sidota tarkkaan, mutta suositeltavana voidaan pitää noin 0-4 kpl vuodessa. Ensimmäisellä kerralla jaettiin noin 0-4 merkkiä myös kutakin aikaisempaa vuotta kohden. Tähän mennessä jaetut ansiomerkit:

1990: Mika Kujala ja Pekka Nikander 
1991: Pertti Kasanen ja Olli Pitkänen 
1992: Erkki Koivusalo ja Teppo Veijonen 
1994: Janne Janhunen, Markku Mikkola, Tom Puusola, Sami Surakka ja Ari Torpo 
1996: Mikko Riepula, Henry Stenberg, Camillo Särs ja Matti Änkö 
1997: Joni Niemi, Jukka Parviainen ja Mikko Särkkä 
1998: Kalle Kivimaa, Jonna Partanen ja Mika Wenell 
1999: Janne Kalliola ja Maaret Pyhäjärvi 
2000: Laura Snellman-Junna ja Hannu Tiitu 
2001: Lauri Pesonen ja Hannu Visti 
2002: Antti Tiainen 
2003: Mikko Hämäläinen ja Jussi Penttilä 
2004: Teddy Grenman ja Jussi Mantere 
2005: Johannes Heinonen, Lauri Näreneva ja Kirsi Pelto-aho 
2006: Aleksi Ahtiainen, Kirsi Louhisuo, Simo Neuvonen, Riku Saikkonen 
2007: Juha Laitinen, Minttu Mustonen 
2008: Lauri Kangas, Sakari Laitinen, Lauri Sumari
2009: Martti Jakobsson, Hanna Salmén 
2010: Anssi Kolehmainen, Mikael Lavi, Iiro Ojala
2011: Klaus Lehtonen, Hanna Riittinen, Jenni Stenman, Jussi Vesala 
2012: Otto Hilska, Juuso Mäyränen
2013: Petri Latvala, Suvi Tähtinen, Antti Kuikka
2014: Maija Salminen, Olli Mäkinen, Jyry Suvilehto
2015: Pyry Koivisto, Antti Pitkänen, Katariina Laakkonen
2016: Gaja Kochaniewicz, Jere Nevalainen, Jussi Päivinen, Lauri Tirkkonen
2017: Tapani Riittinen, Anssi Matti Helin, Oskari Nousiainen, Sampsa Laapotti

Kunniajäsenyys

Kunniajäseneksi voidaan killan sääntöjen viidennen pykälän mukaisesti “killan kokous kolmeneljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä”. Käytännössä kunniajäseniksi kutsutaan henkilöitä, jotka eivät ole killan varsinaisia jäseniä; tällainen voi olla esimerkiksi killan hyväksi paljon töitä tehnyt professori. Kunniajäseniä voi kerrallaan olla korkeintaan kymmenen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Kunniajäsenyys on määritelty killan säännöissä pykälissä 5§ ja 7§.

Killalla on tällä hetkellä kolme kunniajäsentä:

  • Jouko Nieminen kutsuttiin killan perustamisjuhlan, totaalisen Muistinnollauksen, yhteydessä killan kunniajäseneksi.
  • Reijo Sulonen kutsuttiin killan kunniajäseneksi kymmenvuotis-Muistinnollauksessa 1996.
  • Olli Simula kutsuttiin killan kunniajäseneksi Muistinnollauksessa 10110 vuonna 2008.

Killan muut kunnianosoitukset

Teemupekka Virtanen ja Ari Mujunen saivat vuonna 1990 Muistinnollauksessa Kultakurkun arvonimen ja diplomin.