2017

TiKH'17 pöytäkirjat löytyvät täältä
Huom! Pöykyt tulevat myös TiKwebiin, älkää wanhukset huoliko.

Vanhoja pöytäkirjoja

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005