TIETOKILTA RY:N MERKKIOHJESÄÄNTÖ

Korvaa Pränikkäohjesäännön, ProTiK-ohjesäännön ja muut ansiomerkkien jakoperiaatteista määräävät dokumentit
Hyväksytty Tietokilta ry:n vuosikokouksessa 19.2.2019
1.3§ muutettu Tietokilta ry:n vuosikokouksessa 17.2.2020 sisältämään myös toimikuntien puheenjohtajat

1§ Pränikkä

Pränikkä on Tietokillan virallinen rintamerkki. Se on pyöreä, halkaisijaltaan 12mm ja sen kuva-aiheena on Tietokillan virallinen tunnus: hammasratas, jonka keskellä lukee TiK. Präniköitä on kolmenlaisia: pronssin, hopean, ja kullan värisiä.

1.1§ Pronssin värinen Pränikkä

Tietokillan varsinaisilla ja kunniajäsenillä on oikeus halutessaan käyttää pronssin väristä Pränikkää. Tietokillan ulko- ja vanhoilla jäsenillä on oikeus käyttää pronssin väristä Pränikkää akateemisissa juhlissa akateemisena kunniamerkkinä.

1.2§ Hopean värinen Pränikkä

Tietokillan perustajajäsenillä on oikeus käyttää hopean väristä Pränikkää akateemisissa juhlissa akateemisena kunniamerkkinä.

1.3§ Kullan värinen Pränikkä

Tietokillan hallituksen jäsenillä, toimikuntien puheenjohtajilla ja oltermannilla on oikeus halutessaan käyttää kullan väristä Pränikkää. Tietokillan kunniajäsenillä sekä entisillä Tietokillan hallituksen jäsenillä, toimikuntien puheenjohtajilla ja oltermanneilla on oikeus käyttää kullan väristä Pränikkää akateemisissa juhlissa akateemisena kunniamerkkinä.

2§ Killan ansiomerkit

Killan ansiomerkkejä ovat hopeinen ja kultainen ansiomerkki sekä ProTiK-ansiomerkki. Ansiomerkkien saajien tulee osoittaa oikeaa asennetta ja kiinnostusta kiltaa kohtaan sekä toimia aktiivisesti killan hyväksi.

Akateemisissa juhlissa ansiomerkkejä käytetään akateemisten kunniamerkkien tavoin. Samanaikaisesti saa käyttää vain korkea-arvoisinta ansiomerkkiä.

Ansiomerkkiä ei voida myöntää istuvan hallituksen jäsenelle.

2.1§ Hopeinen ansiomerkki

Hopeinen ansiomerkki on killan virallisen rataslogon muotoinen halkaisijaltaan 18 mm oleva hopeanvärinen rintamerkki. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää killan varsinaiselle jäsenelle ansiokkaasta ja innokkaasta toiminnasta killan hyväksi.

Killan varsinainen jäsen voi ehdottaa hopeisen ansiomerkin saajaa, ja killan hallitus päättää hopeisen ansiomerkin saajista ehdotusten perusteella. Hopeisia ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää enintään neljä (4) kappaletta ja ne luovutetaan killan vuosijuhlassa, puolivuosijuhlassa tai muussa niiden arvolle sopivassa tilaisuudessa. Myönnettävässä määrässä voidaan kuitenkin tehdä poikkeus, mikäli killan hallitus päättää siitä yksimielisesti.

2.2§ Kultainen ansiomerkki

Kultaisen ansiomerkin muodostaa halkaisijaltaan 20 mm oleva kullanvärinen killan virallinen rataslogo, joka on alapuolelta ja osittain sivuilta kullanvärisen laakeriseppeleen ympäröimä. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää killan nykyiselle tai entiselle varsinaiselle jäsenelle tai ulkojäsenelle joko pitkäjänteisestä ansiokkaasta työstä tai poikkeuksellisen ansiokkaasta lyhytaikaisesta toiminnasta.

Killan varsinainen jäsen voi ehdottaa kultaisen ansiomerkin saajaa, ja killan hallitus päättää kultaisen ansiomerkin saajista ehdotusten perusteella. Kultaisia ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää enintään kolme (3) kappaletta ja ne luovutetaan killan vuosijuhlassa, puolivuosijuhlassa tai muussa niiden arvolle sopivassa tilaisuudessa. Myönnettävässä määrässä voidaan kuitenkin tehdä poikkeus, mikäli killan hallitus päättää siitä yksimielisesti.

2.3§ ProTiK

ProTiK on Tietokillan korkein virallinen ansiomerkki. Merkki on Teppo Veijosen suunnittelema, killan viralliseen rataslogoon perustuva halkaisijaltaan 18 mm oleva metallinen merkki jonka väreinä ovat musta ja kulta. ProTiKiä kannetaan kiinnitettynä 36 mm leveään mustaan nauhaan.

ProTiK voidaan myöntää killan nykyiselle tai entiselle varsinaiselle tai ulkojäsenelle erityisen esimerkillisestä ja ansiokkaasta pitkäaikaisesta toiminnasta killan tarkoitusperien hyväksi. ProTiK-ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää enintään kolme (3) kappaletta, ja ne luovutetaan killan vuosijuhlassa. Myönnettävässä määrässä voidaan kuitenkin tehdä poikkeus, mikäli killan hallitus päättää siitä yksimielisesti. ProTiK myönnetään etupäässä kilta-aktiiviuransa loppupäässä olevalle henkilölle pitkäjänteisestä toiminnasta.

Killan hallitus päättää ProTiKin saajista tätä tarkoitusta varten kootun työryhmän laatiman esityksen pohjalta. Työryhmää johtaa sekä sen muodostaa hallituksen puheenjohtaja, ja sen minimikoko on viisi (5) henkilöä. Työryhmässä tulee olla henkilöitä, joilla on riittävä näkemys päätettävästä asiasta sekä vähintään yksi ProTiK-palkittu henkilö. Mikäli työryhmän jäsentä on ehdotettu ProTiKin saajaksi, tulee hänen jäävätä itsensä työryhmän toiminnassa vähintään oman ProTiK-ehdotuksen käsittelyn sekä lopullisen esityksen päätöksen osalta. ProTiKiä ehdottaa killan varsinainen tai ulkojäsen hallituksen puheenjohtajan kokoamalle ProTiK-työryhmälle. ProTiK-työryhmä esittää ProTiKin saajia hallitukselle, joka hyväksyy lopulliset ansiomerkkien saajat.

3§ Präniköiden ja ansiomerkkien luovutus sekä myynti

Präniköitä sekä ansiomerkkejä myydään ja luovutetaan vain niiden käyttöön oikeutetuille henkilöille. Henkilö, jolle on myönnetty ansiomerkki, voi hankkia uuden kadonneen tilalle. Präniköiden ja ansiomerkkien hinnan vahvistaa killan hallitus.

4§ Präniköiden ja ansiomerkkien käyttäminen

Samanaikaisesti saa käyttää enintään yhtä Pränikkää sekä yhtä ansiomerkkiä.

Pränikkää ja ansiomerkkejä on aina kohdeltava niiden arvoa kunnioittavasti. Tietokillan hallitus voi evätä määräajaksi tai toistaiseksi Pränikän tai ansiomerkin käyttöoikeuden henkilöltä, joka toistuvasti ja törkeällä tavalla on käyttäytynyt Pränikkää tai ansiomerkkiä halventavasti, eikä ole ottanut huomautuksista ojentuakseen.

5§ Määräämättömien asioiden määrääminen

Niistä asioista, joista ohjesäännössä ei ole erikseen määrätty, päättää killan hallitus.

6§ Ohjesäännön muuttaminen

Ohjesäännön muuttamisesta päättää killan kokous.