Tämä dokumentti on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin pitäjä

Tietokilta ry
Tietokilta / kiltahuone
Konemiehentie 2 02150 Espoo

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hallituksen sihteeri Joona Nevalainen
sähköposti sihteeri@tietokilta.fi

3. Rekisterin nimi

Tietokilta ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisterin tietoja voidaan käyttää osoiterekisterinä, yhteydenpitoon
jäsenten suuntaan, jäsenmaksujen tarkkailuun ja jäsenyyden tarkastamiseen.

5. Rekisterien sisältämät tiedot henkilöistä

Täydellinen nimi
Osoite
Kotipaikka
Sähköpostiosoite
Jäsenmaksutiedot
Jäsenyystyyppi
Tunnistenumero

6. Rekisterin tietolähteet

Tietolähteenä on Aalto-yliopiston Ylioppilaskunnan toimittamat tiedot
yhdistyksen jäsenmaksun maksaneista henkilöistä, jäsenhakemuksissa kerätyt
tiedot, Aalto-yliopiston toimittamat tiedot valmistuneista sekä
jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot.

7. Tietojen luovutus

Tietoja voidaan käyttää killan toiminnassa killan hallituksen määräämällä
tavalla.

Yhdistyslain 11 § 2 mom:n mukaisesti kaikilla killan jäsenillä on oikeus
tutustua tietoihin kaikkien jäsenten nimestä, kotipaikasta ja
jäsenyystyypistä.

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisterin suojaus perustuu Aalto-yliopiston Tietotekniikan
laitoksen tietojärjestelmien suojaukseen, rekisterin käyttöoikeuksien
rajaamiseen vain hallituksen jäsenille sekä paperisten jäsenhakemusten
säilyttämiseen hallituksen lukitussa kaapissa.

9. Tietojen tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on Tietokilta ry:n
jäsenrekisterissä.

Tarkastuspyynnön voi tehdä kirjallisena Tietokilta ry:lle. Pyyntö tulee
allekirjoittaa henkilökohtaisesti. Tarkastuspyynnön voi tehdä myös käymällä
henkilökohtaisesti Tietokilta ry:n kiltahuonella ja esittämällä
tarkistuspyyntönsä hallituksen edustajalle. Tarkastusoikeuttaan käyttävän
on tällöin kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä.

Henkilötietolain mukaan tiedot voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa.