Pro-TiK ansiomerkkien jako

Tietokillan Pro-TiK ansiomerkki jaetaan vuosittain ansioituneille killan jäsenille. Jaettavista merkeistä päättää Tietokillan hallitus ja ne jaetaan killan vuosijuhlassa Muistinnollauksessa.

Pro-TiK -ohjesäännön mukaisesti ansiomerkin jakoperusteeksi katsotaan huomattava työmäärä killan ja kiltalaisten hyväksi. Työmäärää arvioitaessa on huomattava, että hallituksen jäsenen edellytetäänkin tekevän killan eteen enemmän töitä kuin toimihenkilön ja toimihenkilön enemmän kuin rivikiltalaisen.

Kerralla jaettavien ansiomerkkien määrää ei ole sidottu tarkkaan, mutta suositeltavana määränä voidaan pitää 0-4 kpl vuodessa. Käytäntönä on myös ollut, että Pro-TiK ansiomerkin saajat ovat opintojensa ehtoopuolella ja aktiivikautensa killassa jo päättäneitä. Ansiomerkillä ei ole siten haluttu palkita yksittäisestä teosta tai tapahtumasta, vaan jakaa ne pidemmällä aikavälillä ansioituneille kiltalaisille.

Yksi tai useampi killan varsinainen jäsen voi tehdä ehdotuksen kunniamerkin saajasta. Ehdotukset perusteluineen tulee toimittaa ansiomerkkien jakoa valmistelevalle työryhmälle. Tietokillan hallituksen nimittämä työryhmä muodostuu istuvan hallituksen, edellisen vuoden hallituksen, ryhmään kutsuttujen ja ansiomerkin jo saaneiden edustajista. Työryhmä valmistelee sille saapuneiden ehdotusten ja oman harkintansa perusteella ehdotuksen ansiomerkkien saajista killan hallituksen päätettäväksi.

Työryhmän puolesta ehdotuksia vastaanottaa sähköpostitse Tietokillan Ainoan Oikean Hallituksen (== edellisvuoden) puheenjohtaja.

Aikaisemmat ansiomerkin saajat on lueteltu killan kotisivuilla. Pro-TiK:lla jo palkittuja kiltalaisia ei voi ehdottaa ansiomerkin saajaksi.