Kilta toimii aktiivisesti opintoasioiden parissa ja pyrkii muun muassa pitämään yllä keskusteluyhteyttä tietotekniikan tutkinto-ohjelman ja sen kattamien laitosten kanssa. Kilta osallistuu tutkinto-ohjelman kehittämiseen ja tätä tarkoitusta varten pyrkii myös keräämään ja kanavoimaan opetushenkilökunnalle palautetta jäsenistöltään. Palautetta voi antaa anonyymisti paljastuspulauttimen kautta, mutta tarkoituksena on tämän lisäksi kerätä palautetta järjestelmällisesti tenttiviikkojen jälkeen.

Olennaisena osana opintoasioihin vaikuttamista on toimiminen opiskelijaedustajana erinäisissä koulun toimielimissä, etunenässä tietotekniikan koulutusneuvosto ja Perustieteiden akateeminen komitea. Ylioppilaskunnan nimittämät hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat edustavat yliopistolain mukaisesti näissä elimissä opiskelijoiden ääntä ja killan opintosektori luonnollisesti tekee tiivistä yhteistyötä hallopedien kanssa.

Tietokilta ylläpitää myös suosittua tenttiarkistoa sekä listaa tietotekniikan kurssien käyttämistä IRC-kanavista.

Lisää tietoa opinnoista tietotekniikan parissa löytyy tietotekniikan koulutusohjelman opinto-oppaasta

Kursseista killan suuntaan voi antaa palautetta osoitteeseen opintomestari (at) tietokilta.fi, IRCssa, henkilökohtaisesti opintomestarille tai Itkuvirteen.

Opintoasioista vastaa killan hallituksen opintomestari.