Puhuttaessa yritysyhteistyöstä useimmille opiskelijoille tulevat ensimmäisenä mieleen excursiot. Excursiot ovat tapahtumia, joissa yritys kutsuu joukon opiskelijoita vierailulle ja kertoo itsestään. Excursioilla on tapana syödä ja juoda hyvin ja myös tutustua yrityksen työntekijöihin vähemmän formaalisti esimerkiksi saunan lauteilla.

Tietokillalla on Exq_ABC, jossa on tiivistetty hyvän excursion olennaiset asiat.

Excursioilla on aina kaksi osapuolta, ja kumpikin tulee hakemaan excursiolta sekä lyhyen että pitkän tähtäimen hyötyä. Seuraavassa hieman excursioista osapuolten näkökulmasta:

Yritys

Yritykset järjestävät excursioita saadakseen työntekijöitä ja ehkä myös asiakkaita ja/tai näkyvyyttä tuotteilleen. Usein yrityksillä on välitön rekrytointitarve, jota yritetään täyttää excuilijoiden riveistä. Usein yritykset hakevat excuilta välittömän hyödyn lisäksi myös pitkäaikaisempaa hyötyä. Jos yrityksellä on hyvä maine toimialansa opiskelijoiden keskuudessa, takaa tämä yleensä säännöllisen työnhakijavirran. Toisaalta myönteinen kuva voi jäädä myös yrityksen ammattitaidosta tai tuotteista.

Lähes kaikki yritykset hakevat nimenomaan ns. "hyviä tyyppejä" eli työntekijöitä, joilla on ammattitaidon lisäksi myös hyvät sosiaaliset taidot sekä muita avuja, kuten valmis sosiaalinen verkosto. Excursioiden virallisen osuuden jälkeen yrityksen edustajilla on hyvä tilaisuus keskustella opiskelijoiden kanssa ja nähdä heistä sellainen puoli, joka ei välttämättä tule esille työhaastatteluprosessissa. Erityisesti "hyvien tyyppien" rekrytoinnissa hyvä pitkällä aikavälillä annettu kuva korostuu, sillä tällä työmarkkina-alalla kysyntä ylittää aina tarjonnan.

Excursioita järjestävät yritykset yrittävät kohdistaa excursioita asettamalla osallistumiselle rajoituksia. Tämä ei kuitenkaan aina onnistu kovin hyvin. Tietotekniikka-alan suhdanteista johtuen täysin työttömät, yli opintojensa puolessavälissä olevat opiskelijat ovat erittäin harvinaisia ja miltei aina työttömiä omasta tahdostaan. Vastavavalmistuvia ja välittömästi saatavilla olevia opiskelijoita ei yksinkertaisesti löydy. Opiskelijat ovat usein osa-aikaisissa ja määräaikaisissa töissä, mikä kannattaa ottaa huomioon.

Opiskelija

Opiskelija tulee excursiolle pitämään hauskaa ja haistelemaan työelämän tuulia. Osa excursiolle tulijoista tulee nimenomaan välittömän työpaikan perässä, mutta valtaosa tulee hakemaan kosketusta ja mielikuvaa yrityksestä työnantajana pidemmällä aikavälillä. Tietotekniikka-alalla työntekijöiden vaihtuvuus on suurta ja opiskelijat muodostavat opiskeluaikanaan kattavan kuvan niistä yrityksistä, joita pitävät potentiaalisina työnantajina.

Opiskelija haluaa exculla kuulla kiinnostavasta yrityksestä, arvioida yrityksen työilmapiiriä ja saada arvokasta lisätietoa yleisesti työmarkkinoilla halutuista taidoista. Lisäksi opiskelija haluaa syödä ja juoda hyvin sekä pitää hauskaa jonkun muun kustannuksella. Hyvän ruuan ja juoman vaikutusta ei kannata missään tapauksessa aliarvioida.

Työllisyystilanne on tietotekniikka-alalla hyvä, ja varsinkin vanhemmista opiskelijoista valtaosa on ollut töissä jo pidempäänkin. Vaikka uusi työpaikka ei ole juuri excursiohetkellä hakusessa, opiskelijat tekevät usein työhönhakupäätöksensä sen perusteella, millainen kuva heillä on yrityksestä. Koskapa yrityksen sisäisistä asioista ei saa riippumatonta tai konkreettista tietoa yrityksen rekrytointisivuilta, opiskelijoiden mielessä ovat helposti excut ja niillä yrityksen työntekijöiden kanssa käydyt keskustelut. Palkka on suuri motivaattori työnantajan valinnassa, mutta nykypäivän opiskelijat haluavat myös hyvän työympäristön.

Innokkaimmin excursioilla haluaisivat käydä opintojensa alkuvaiheessa olevat opiskelijat, joita ei suinkaan tule vähäksyä. Yksi jos toinenkin phuksi on kironnut yritystä joka "keskittyy vain parhaisiin rekryttäviin" eli vanhempiin opiskelijoihin. Myös näin voi antaa kuvaa yrityksestään opiskelijoille.