Ehkäpä useimmin näkösällä oleva yhteistyömuoto ovat opiskelijahaalarit. Alunperin Otaniemeen Ruotsista tulleet opiskelijayhdistysten haalarit ovat levinneet ympäri Suomen ja ovat esillä erityisesti Wapun aikaan (niinä vuosina kun phuksimajuri sellaisen päättää järjestää). Myös Tietokillan haalareihin haetaan joka vuosi sponsoreita maalis-toukokuussa. Sponsoroimalla haalareita yritys saa nimensä tai logonsa saman syksyn opiskelijoiden haalareihin.

Haalarisponsoroinnissa on kaksi pääsuuntausta, joista toisessa haalareita rahoitetaan myymällä paljon pieniä mainoksia ja toisessa vain muutamia isompia ja näkyvämpiä mainoksia. Tietokilta seuraa jälkimmäistä linjaa ja pitää haalarisponsoreita myös laajemmassa mielessä yhteistyökumppaneina. Haalarisponsorien edustajat tulevat tervehtimään opiskelijoita heidän yliopistouransa alussa (yleensä toisena päivänä) ja antamaan evästystä opintojen alkuun. Useat haalarisponsorit haluavat myös järjestää phukseille excursion esitelläkseen itseään paremmin ja haalarisponsorit saavat automaattisesti killan kannatusjäsenyyden.

Haalarisponsorointi on haalarit näkevälle henkilölle osoitus yrityksen vakavaraisuudesta ja opiskelijamyönteisyydestä. Haalarimainoksen voidaan katsoa sanovan "me yrityksessä x uskomme tarvitsevamme paljon työvoimaa myös silloin kuin näiden haalarien kantajat ovat työelämässä".