Mallilukujärjestykset

Mallilukujärjestys on tiedekunnan suosittelema malliohjelma ensimmäisen ja toisen vuoden opintoihin tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa. Siihen on koottu olennaiset tietotekniikan peruskurssit, jotka suorittamalla etenee tutkinnossaan loogisessa järjestyksessä ja hyvää vauhtia ensimmäisien opiskeluvuosien aikana.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman mallisuoritusjärjestystä ylläpitää Perustieteiden korkeakoulu, ja ne löytyvät Aallon Studyguides-sivulta.

Opintokalenterit

Syksyn kursseista tulee olemaan saatavilla Google-kalenteri, jossa näkyy kaikki ensimmäisen syksyn luennot, välikokeet, tentit ja harjoitukset kerralla.
Opintokalentereita pääset ihmettelemään täältä.