Ketkä voivat liittyä

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hakemuksesta killan toiminnasta kiinnostunut AYY:n jäsen. Hyväksymisen ehtona on asianmukaisesti täytetyn jäsenhakemuksen toimittaminen hallituksen edustajalle ja vuosittaisen jäsenmaksun maksaminen. Varsinainen jäsen muuttuu killan ulkojäseneksi suoritettuaan tutkinnon Aalto-yliopistossa.

Fuksit hyväksytään automaattisesti killan jäseniksi heidän maksaessaan Tietokillan jäsenmaksun ensimmäistä kertaa AYY:n jäsenmaksun yhteydessä.

Vuosittaisen jäsenmaksun voi maksaa AYY:n jäsenmaksun yhteydessä tai suoraan killalle käteisellä tai tilisiirrolla.

Killan ulkojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä killan toimintaa tukeva henkilö tai yhteisö.

Killan yhdistysjäseneksi voidaan hyväksyä toinen rekisteröity yhdistys, jonka säännöt ja toimintatarkoitus ovat killan hengen mukaisia.

Killan toiminnassa erityisesti ansioitunut tai muuten merkittävästi sen pyrkimyksiä edistänyt henkilö voidaan kutsua killan kunniajäseneksi. Lisää jäsenasioista löytyy killan säännöistä.

Kuinka liittyä

Kiltaan voi liittyä tällä lomakkeella. Jäsenmaksun voi maksaa killan tilille jo ennen hakemuksen käsittelyä, hyväksytyn hakemuksen mukainen jäsenyys astuu voimaan jäsenmaksun suorittamisesta.

Jäsenhakemus voi olla myös vapaamuotoinen, mutta siinä tulee näkyä ainakin hakijan nimi, asuinkunta, jäsenyyden laatu, email, perustelut jäseneksi pyrkimiselle sekä hakijan allekirjoitus.