Toimikuntien esittely ja haku 2023

Tälle sivulle on koottu toimikuntien kuvaukset ja hakulomakkeet. Jos linkki ei toimi tai jokin muu on rikki, ota yhteyttä yhteisövastaavaan Telegramissa @purkka tai sähköpostilla yhteisovastaava@tietokilta.fi!

The committee descriptions in English can be found here!


Yrityssuhdetoimikunta (pj. Eemeli Vähäpassi @ofDust)

Yrityssuhdetoimikunnan toimihenkilöiden tärkeimpänä tehtävänä on vastata yhteydenpidosta Tietokillan ja sen partner-yritysten välillä. Rooli toimikunnassa mahdollistaa verkostoitumisen alan johtavien yritysten kanssa, sekä tarjoaa arvokasta kokemusta yritysyhteistyöstä. Yhteydenpidon lisäksi toimikunnassa pääsee tekemään myös muita tehtäviä, esimerkiksi järjestämään ekskursioita, myymään sponsoripaketteja, valmistelemaan rekrylehteä ja ylläpitämään TiKin rekrytoinnin platformia, sekä rakentamaan killan suurinta rekryrointitapahtumaa UraTiKASta. Toimikunnasta ja tehtävistä voi kysellä lisää Yrityssuhdevastaavalta.

Hae Yrityssuhdetoimikuntaan: https://forms.gle/DMkFpikwu36mn2X48

Opintotoimikunta (pj. Mikael Siidorow @mikaelsiidorow)

Opintotoimikunnan pääasiallinen vastuu on opiskelijoiden edunvalvonta yliopiston suuntaan sekä opintoaiheisen informaation välittäminen kiltalaisille. Toiminta voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan.

Ensimmäiseksi opintovastaavan johdolla opintotoimikunta vaikuttaa yliopiston päätöksentekoon yhdessä AYY:n ja muiden kiltojen opintotoimikuntien kanssa. Opintotoimikunnassa voi vaikuttaa hallopedinä sekä myös tavallisenä toimihenkilönä. Hallopedit edustavat opiskelijoita yliopiston hallinnollisten elimien kokouksissa. Muutkin jäsenet voivat osallistua joihinkin edunvalvontatapahtumiin, kuten kandikehitystyöryhmiin.

Toisekseen opintotoimikunta järjestää yliopiston rahoituksella kandipullatarjoilua kandiksi valmistuville sekä yhtenä suurempana tapahtumana vaihtosaunan vaihdosta kiinnostuneille.

Kolmantena roolina on jokapäiväinen edunvalvonta sekä opiskelijoille informaation jakaminen, joka näkyy esimerkiksi kursseilla ilmentyvien ongelmien ratkomisena sekä tenttiarkiston ja varjo-opinto-oppaan ylläpitona. Näiden lisäksi opintotoimikunta on vastuussa opintokyselyiden toteuttamisesta, jotta opiskelijoiden näkemyksistä saadaan laajempi kuva.

Hae Opintotoimikuntaan: https://forms.gle/nr3jtcEVoAsPpqkX9

Kansainvälisyystoimikunta (pj. Daniel Kaluski @kaluSCI & Matti Kokkonen @Masakilleri)

Kansainvälisyystoimikunnan (myöh. KV-toimikunta) tärkeimpänä tehtävänä on yhdistää suomenkieliset ja kansainväliset opiskelijat sekä killan englanninkielisten jäsenten jäsenten tavoittaminen ja tiedottaminen. Tämä tarkoittaa käytännön tasolla mm. killan asioiden ja tapahtumien kääntämistä englanniksi ja suomeksi sekä tapahtumien mahdollistamista kaksikielisenä. Kansainvälisten opiskelijoiden eri tarpeiden ja mielenkiinnonkohteiden tukeminen on myös yksi toimikunnan tavoitteista, koska he tulevat erilaisesta (opiskelija)kulttuurista ja opiskeluympäristöstä kuin paikalliset opiskelijat. Esimerkiksi vaihto-opiskelijat voivat olla kiinnostuneita tutustumaan eri kulttuureihin ja ihmisiin, minkä toimikunta mahdollistaa erilaisilla tapahtumilla.

Haku KV-ISOiksi aukeaa myöhemmin.

Hae Kansainvälisyystoimikuntaan: https://forms.gle/a3YNwbtjYmFA98XL9

Sisätoimikunta (pj. Antti-Jussi Ikonen @ikonenaj & Visa Aaltonen @visasammu)

Sisätoimikunta, eli sisis, järjestää Tietokillan sitsit, jatkot, jajatkot sekä huolehtii tapahtumien muona- ja juomapuolesta. Toimikuntaa johtavat Isäntä ja Emäntä, joiden apuna toimivat juomanahtaajat. Toimikunnan jäsenenä pääset suunnittelemaan killan tapahtumia, olemaan mukana järjestelyissä, näkemään esiripun taakse ja ennen kaikkea tutustumaan teekkarikulttuuriin kenties vielä syvällisemmin kuin pöydän ääressä istuen! Sisiksen toiminta ei olekaan pelkkää kaljalaatikoiden kantamista ja ruokien tarjoilua, vaan myös suunnittelua ja delegointia. Ruoanlaittotaidoista ei kuitenkaan ole haittaa; niille on kyllä käyttöä! Muista: keittiössä on parhaat bileet!

Hae Sisätoimikuntaan: https://forms.gle/CPW3UPHpgphEdrV57

Ulkotoimikunta (pj. Samu Chef P. @chefz)

Tietokillan ulkosuhdetoimikunta järjestää killalle hauskoja excursiota kotimaan sisällä ja sen ulkopuolelle. Ulkosuhdetoimikunta myös huolehtii killan suhteista muihin ainejärjestöihin kuten TiTeeneihin osallistumisen muodossa ja järjestämällä yhteisiä sitsejä. Tyyli on vapaa, tulkaa mukaan suunnittelemaan ja tekemään.

Hae Ulkotoimikuntaan: https://forms.gle/gom3nJmFt1Q1pH6NA

Abimarkkinointitoimikunta (pj. Emilia Repo @emialis)

Abimarkkinointitoimikunnan tehtäviin kuuluu eri tavoin markkinoida tietotekniikan alaa lukiolaisille ja erityisesti abeille. Aikaisemmin toimikunnan jäsenet ovat esimerkiksi käyneet omissa vanhoissa lukioissaan ja muissakin lukioissa esittelemässä tietotekniikkaa. Lisäksi AbiTMK on järjestänyt abeille suunnattuja tapahtumia, kuten vuonna 2021 sitseihin päättynyt Abipäivä yhteistyössä Inkubion ja Fyysikkokillan kanssa.

Tavoitteena tulevalle vuodelle on nykyisten lukiovierailujen lisäksi järjestää uudet abipäivät, jotta hakijat saisivat paremman kuvan Aallossa opiskelusta. Lisäksi tänä vuonna luodaan killan uusille sivuille abi-info-osasto, jossa olisi esimerkiksi toimikuntalaisten haastatteluja.

Toimikunnan jäseniksi ovat tervetulleita kaikki abimarkkinoinnista (tai mistään edellä mainitusta) kiinnostuneet!

Hae Abimarkkinointitoimikuntaan: https://forms.gle/xYorNwurkaG3HK5bA

Alumiinitoimikunta (PJ. Visa Pollari @teekkarit)

Alumiinitoimikunta vastaa killan alumnisuhteista ja -tapahtumista. Tämän lisäksi tänä vuonna toimikunta pyrkii uudistamaan, ja päivittämään killan alumnikontaktit 2020-luvulle, ja tähän kaivataan muutamia apukäsiä.

Mikäli olet kiinnostunut metsästämään alumnien yhteystietoja, osaat kirjoittaa kohteliaita sähköposteja, ja puheluiden soitto ei herätä pohjatonta ahdistusta, ja olet kiinnostunut käymään alumnien kanssa kahveilla ja lounailla niin tervetuloa mukaan.

Myös perinteisiä tapahtumia, kuten Alumniglögit kuuluvat toimikunnan vastuulle

Ilmoita kiinnostuksesi suoraan alumiinisedälle Telegramissa: @teekkarit

Digitoimikunta (pj. Kalle Ahlström @kqlski)

Digitoimikunta etsii joukkoonsa innokkaita kiltalaisia, jotka ovat kiinnostuneita Tietokillan IT-infrastruktuurista ja sen kehittämisestä. Toimikunta on myös loistava paikka kerätä käytännön kokemusta kehitysprojekteista. Tulevan vuoden päätavoitteena on jatkokehittää killan uusia nettisivuja (tulossa™) sekä tunkata killalle jäsenrekisteriä, mutta myös muita killan digitaalisia palveluita pyritään kehittämään ja ylläpitämään, ja mahdollisuuksien mukaan luomaan uusiakin. Toimikunnassa on tarvetta ainakin seuraavanlaiselle osaamiselle:

Perus softakehitys: Suurin osa projekteista on jonkinasteista webbikehitystä. Työkaluina toimii tällä hetkellä suunnitteilla TypeScript, Node.js, Strapi, React ja Gatsby, mutta muutoksiakin voidaan vielä tehdä, jos innokkaita tekijöitä löytyy. Tavoite on joka tapauksessa käyttää laajasti käytössä olevia teknologioita, jotta osaavia tekijöitä löytyisi myös tulevaisuudessa mahdollisimman paljon. Tarvetta on sekä kokeneemmille että aloitteleville osaajille – kaikki apu on tervetullutta!

Arkkitehtuurisuunnittelu, pilvipalvelut ja DevOps: Ainakin suurin osa Tietokillan IT-infrasta tullaan siirtämään ajan myötä pilvipalveluihin, joten pilviosaamisesta on toimikunnassa hyötyä. Myös kokemus konteista (kuten Docker) ja infrastruktuurista koodina (kuten Terraform) on plussaa.

Design (UI/UX): Olisi todella hyvä, jos toimikunnasta löytyisi myös visuaalista silmää ja kyvykkyyttä suunnitella toimivia ja kivalta näyttäviä käyttöliittymiä.

Hae Digitoimikuntaan pls: https://forms.gle/JQzHYDYBySovteRn9

Herkkukurkkutoimikunta (pj. Nelly Kytölä @nelkyt)

Herkkukurkkuna on paras mahdollisuus vaikuttaa killan laulukulttuuriin, koska lukkarit pääosin valitsevat mitä sitseillä ja muissa tilaisuuksissa lauletaan. Jos tämä kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti hakea herkkukurkkutoimikuntaan! Ensi vuonna olisi myös tarkoitus järjestää muutakin laulukulttuurillista toimintaa kuin sitsejä mikäli sille löytyy kysyntää.

Tyypillisesti herkkukurkut ovat olleet vastuussa läsyistä sekä laulujen johdosta. Ensi vuonna haluaisin kuitenkin että lukkarit ottaisivat enemmän vastuuta koko sitsien ohjelmasta ja yleisön kanssa interaktiosta (tästä tietenkin sovitaan myös sitsien järkkääjien kanssa). Herkkukurkkujen tulisi mielestäni myös olla aktiivisemmin mukana opettamassa fukseja (tai ketä tahansa) laulamaan sekä sanoittamaan uusia lauluja esimerkiksi lalasaunoissa.

Uusille jäsenille ainoa kriteeri on aito kiinnostus laulukulttuuria kohtaan. Sen avulla voi vuoden aikana opetella kaiken muun tarpeellisen.

Hae Herkkukurkkutoimikuntaan: https://forms.gle/kzDPxwR1WthhbVFE8

Kiltahuonetoimikunta (pj. Ronja Stimpert @wilde_13_Ronja)

Kiltahuonetoimikunnan hommiin kuuluu kiltahuoneen kunnossapito ja kehitys. Toimikunnan jäsenenä pääset muovaamaan kiltahuoneesta sellaisen missä kaikki kiltalaiset viihtyvät. Toimikunta hoitaa kiltahuoneelle uusia tavaroita ja järjestää suursiivouksia

Kiltahuonetoimikunta on oiva toimikuntarooli kaikille, ja se ei vaadi paljon. Jokainen osallistuu suunnitteluun ja toimintaan niin kuin haluavat. Suosittelen etenkin fukseille!

Hae Kiltahuonetoimikuntaan: https://forms.gle/HNkutzSJcA4QXoNm7

Kiltatuotetoimikunta (pj. Filip Eller @FilipEller)

Kiltatuotetoimikunta on TiKin uusin toimikunta, jonka vastuuna on ideoida, suunnitella ja myydä kiltatuotteita, kuten vaatteita ja haalarimerkkejä. Osa toimintaa on myös kartoittaa, millaisia tuotteita kiltalaiset kaipaavat. Toimikunta voi suunnitella tuotteita itsenäisesti, mutta myös tuotesuunnittelukilpailun järjestämistä voitaisiin kokeilla. Kilpailussa kiltalaiset pääsisivät esittämään ideansa tai luonnoksensa uusista tuotedesigneista. Toiminta tulee varmasti kehittymään vuoden mittaan, kun toimikunnan rooli vakiintuu killassa. Tämän vuoden tavoitteena on tuoda kiltalaisten saataville useampi ennennäkemätön tuote.

Toimikuntaan liittyminen ei vaadi erityistaitoja tai aiempaa kokemusta, vaan roolissa pääsee oppimaan ja kokeilemaan. Hulluja ideoita arvostetaan isosti! Jos toimikunnasta on kysyttävää niin laita ihmeessä viestiä TG:ssä @FilipEller.

Hae kiltatuotetoimikuntaan: https://forms.gle/HE4czMiPDsBLtkZ89

Kulttuuritoimikunta (pj. Anna He @annadude)

Kulttuuritoimikunnassa pääset toimikunnan nimen mukaisesti tekemään kulttuuria. Koska kulttuuri on käsitteenä laaja, toimikunnan alle mahtuu rutkasti erilaisia tapahtumakonsepteja.

Toimikuntalaisena pääset ideoimaan ja toteuttamaan, oli kyse sitten yhteislähdöistä RWBK:n konserttiin tai drag queen keikalle, kahvinmaistelusta, ufositsien järjestämisestä tai mistä tahansa siltä väliltä!

Aiempaa kokemusta ei tarvita, motivaatio on tärkeintä! Kulttuurivastaavan tärkein tehtävä on tukea toimikuntalaisia aktiviteettien järjestämisessä. Eli mukaan vaan!

Hae Kulttuuritoimikuntaan: https://forms.gle/GpM4mx8rekqBPKeY9

Liikuntatoimikunta (pj. Arto Paasiviita @artopv)

Pidätkö liikunnasta tai haluat vaikuttaa killan järjestämiin liikuntatapahtumiin? Hae liikuntatoimikuntaan!

Liikuntatoimikunnan tehtävä on huolehtia killan urheilutoiminnasta ja järjestää liikunta-aiheisia tapahtumia kiltalaisille. Toimikunnassa toimiminen ei vaadi älyttömästi aikaa, ja se onkin erinomainen ikkuna päästä killan toimintaan sisälle sinulle, joka pidät liikunnasta, mutta et omista hirveästi aikaa ylimääräiselle.

Tapahtumat voivat olla mitä tahansa urheiluun liittyvää, kuten esimerkiksi erilaisia lajikokeiluja. Toimikunnan jäsenenä pääset tapahtumien ideoinnin ja järjestämisen kautta vaikuttamaan killan urheilutoimintaan ja jakamaan liikunnan iloa koko killalle. Mitään urheilutaustaa toimikuntaan hakemiseen et tarvitse, kiinnostus on tärkein!

Hae Liikuntatoimikuntaan: https://forms.gle/ZaNNANPjQEfr39ar9

Marttakerho (pj. Suvi Zitting @suvi_z)

Marttakerhon tärkeimpänä tehtävänä on yhteisöllisten ja rentojen tapahtumien järjestäminen kiltamme jäsenille - ja siihen me tarvitsemme juuri sinua! Kerho on perustamisestaan asti kehittynyt koko ajan, ja nykyään se tunnetaan erityisesti ruoanlaitto-, leipomis- ja ompelutapahtumistaan sekä uusien konseptien kokeilusta - laadukkaaseen ruokaan keskittyvät marttasitsit sekä retki pörröiselle alpakkatilalle alkavatkin jo muodostua perinteeksi!

Järkkämarttana pääset auttamaan mahtavien tapahtumien järjestämisessä ja niiden ideoimisessa, ja työn määrä riippuu pitkälti omasta innosta ja motivaatiosta, joten ei paineita! Et myöskään tarvitse erityisiä ruoanlaitto- tai muitakaan taitoja, vaan pelkkä kiinnostus ja halu auttaa riittää :) Tervetuloa mukaan!

Hae Marttakerhoon: https://forms.gle/uUMGGHN1NvU7FXLk7

N-toimikunta (pj. Niilo Lappi @TheNipanen & Ilari Sorvali @tiikeri)

N-toimikunta järjestää toimintaa N-henkisille kiltalaisille, vuosikurssiin katsomatta. N-toimikunnan tavoitteena on saada vanhemmatkin kiltalaiset innostumaan killan toiminnasta esimerkiksi N-pistekortin avulla. Käytännössä tämä sisältää konseptointia ja tapahtumien järjestämistä. N-toimikunnan tapahtumia ovat esimerkiksi NVSK-sitsit, varjolakkitapahtumat, N-varaslähtö ja kesän äfterikausi.

Tänä vuonna toimikunnan tarkoituksena on myös kehittää N-toimintaa yli kiltarajojen, varsinkin SCIn muiden N-vastaavien ja toimikuntien kesken!

HUOM! Haku sulkeutuu 24.1.!

Hae N-toimikuntaan: https://forms.gle/TaDyyikFZsgtwWn99

Pakutoimikunta (pj. Leo Immonen @leoimmonen)

Pakutoimikunta on täysin uusi toimikunta Tietokillassa. Kiltakokous päätti syksyllä oman pakettiauton hankkimisesta killalle, ja tämän vuoden toimikunnan tehtävänä on valmistella ja toteuttaa hankinta, sekä tämän jälkeen järjestää lainaustoimintaa killan jäsenille. Pakutoimikunnassa pääset vaikuttamaan hankintaan, potkimaan renkaita ja järjestämään kiltalaisille täysin uutta palvelua.

Kiinnostus ja tietämys ajoneuvoja kohtaan on eduksi, mutta tänä vuonna toimikunnassa riittää aihealueen ulkopuolelta tekemistä myös muun muassa varausjärjestelmän ja käytännön järjestelyiden suunnittelun osalta.

Hae pakutoimikuntaan: https://forms.gle/Msv8LFXZqvkigNHD6

Pelitoimikunta (pj. Eero Eklund @Mulkeero)

Pelitoimikunta järjestää kaikensorttisiin peleihin liittyviä tapahtumia sekä pitää yllä killan lauta- ja videopelikirjastoa. Pelitoimarit ovat vastuussa muun muassa säännöllisten lautapeli-iltojen ja MTG-tapahtumien järjestämisestä sekä perinteisesti puolivuosittaisista TiKLANeista ja Murskaveljes-turnauksista. Tänä vuonna pyrimme myös elvyyttämään killan Discord-kanavan. Liittymällä pääset suoraan vaikuttamaan, millaista pelikulttuuria killassa harjoitetaan, ja mitä pelejä kiltiksellä on saatavilla.

Jos sinulla on pienikin kytevä idea jostain uudesta pelitapahtumasta, jonka haluaisit järjestää, toimikuntaan liittymällä pääset varmasti toteuttamaan sen. Toisaalta, liittymiseen olisi riittävä peruste vain halu hankkia peli X kiltahuoneelle. :D Työmäärästä ei todellakaan kannata stressata, ja voitkin keskittyä vain toimikunnan niihin osiin, jotka oikeasti kiinnostavat.

Jos jäi kysyttävää, laita ihmeessä viestiä TG:ssä @Mulkeero!

Hae Pelitoimikuntaan: https://forms.gle/oNXWU8gcrJd7bdm68

Rytmiryhmä (pj. Mikko Juusti @Mikmokki)

Tule mukaan toimittamaan säännöllisen epäsäännöllisesti julkaistavaa kiltalehteämme. Toimituksessa pääset vahvasti vaikuttamaan lehden sisältöön ja voit kirjailla mitä erinäisempää painettua sisältöä killan iloksi. Mikäli sinulta löytyy jutun juurta, vitsien veistely onnistuu tai olet graafinen nero, niin lähde kokeilemaan journalistisia siipiäsi kiltalehtemme toimitukseen. Mikäli mikään näistä kriteereistä ei napannut, olet varmasti oikea henkilö liittymään rytmiryhmään! Ei muuta kuin hakemus tulille ja nimi lehteen!

Hae Rytmiryhmään: https://forms.gle/GW5RoyXHxoPKyB2F8

Tiedotustoimikunta (pj. Elsa Schumacher @elsaschu)

Tiedotustoimikunta vastaa Tietokillan tiedotuksesta viikkomailein, Telegram-tiedottein sekä sosiaalisen median kautta. Tiedotustoimikunnassa mahdollisia tehtäviä ovat esimerkiksi somettaja ja valokuvaaja. Somevastaava ylläpitää killan someja (pääosin Instagram, TikTok) ja valokuvaaja kuvaa tapahtumia. Roolit eivät kuitenkaan ole kiveen hakattuja ja voit myös keksiä omasi. Jos siis haluat tehdä jotain killan tiedotukseen liittyvää, on tiedotustoimikunta oikea paikka sinulle!

Hae Tiedotustoimikuntaan: https://forms.gle/2hg2aTkSPr6d1DGd7

Muistinnollaustoimikunta 2023 (pj. Milja Rantanen @miljja & Sanna Alander @sannanna & Joonas Sorvari @jompsku)

Muistinnollaustoimikunta suunnittelee ja järjestää killan hienoimman sekä arvokkaimman juhlan eli Tietokillan vuosijuhlan, Muistinnollauksen. Toimikunnan vastuulla on kaikkien juhlan eri osa-alueiden järjestäminen. Perinteisesti Muistinnollaus koostuu cocktailtilaisuudesta, pääjuhlasta, jatkoista, jajatkoista ja silliaamiaisesta. Toimikuntalaisten roolit ja vastuualueet jakautuvatkin suurimmaksi osaksi näiden eri osa-alueiden välillä, mutta juhlan toteuttamiseen toimikuntaan tarvitaan myös esimerkiksi graafikko. Toimikuntaan voi hakea mukaan vaikka ei vielä tietäisikään, mitä tarkalleen haluaa tehdä. Toimikuntaan ovat tervetulleita kaikki kiltalaiset kokemuksesta riippumatta. Tärkeintä on motivaatio ja sitoutuminen loistavan vuosijuhlan järjestämiseen!

Muistinnollaustoimikunnassa pääset toteuttamaan vuoden upeimpia juhlia! Hae Muistinnollaustoimikuntaan (30.10.2022 mennessä): https://forms.gle/4wR5pxmMu6j1n7G98