TIETOKILTA RY:N MERKKIOHJESÄÄNTÖ

Korvaa Pränikkäohjesäännön, ProTiK-ohjesäännön ja muut ansiomerkkien jakoperiaatteista määräävät dokumentit
Hyväksytty Tietokilta ry:n vuosikokouksessa 19.2.2019
1.3§ muutettu Tietokilta ry:n vuosikokouksessa 17.2.2020 sisältämään myös toimikuntien puheenjohtajat
2§ muutettu ja 3§ lisätty Tietokilta ry:n vuosikokouksessa 23.2.2022 ansiomerkkien vuosittaisten myöntömäärien osalta sekä ansiomerkkien myöntämisesitysten siirto hallitukselta ja ProTiK-työryhmältä huomionosoitustyöryhmälle

1§ Pränikkä

Pränikkä on Tietokillan virallinen rintamerkki. Se on pyöreä, halkaisijaltaan 12mm ja sen kuva-aiheena on Tietokillan virallinen tunnus: hammasratas, jonka keskellä lukee TiK. Präniköitä on kolmenlaisia: pronssin, hopean, ja kullan värisiä.

1.1§ Pronssin värinen Pränikkä

Tietokillan varsinaisilla ja kunniajäsenillä on oikeus halutessaan käyttää pronssin väristä Pränikkää. Tietokillan ulko- ja vanhoilla jäsenillä on oikeus käyttää pronssin väristä Pränikkää akateemisissa juhlissa akateemisena kunniamerkkinä.

1.2§ Hopean värinen Pränikkä

Tietokillan perustajajäsenillä on oikeus käyttää hopean väristä Pränikkää akateemisissa juhlissa akateemisena kunniamerkkinä.

1.3§ Kullan värinen Pränikkä

Tietokillan hallituksen jäsenillä, toimikuntien puheenjohtajilla ja oltermannilla on oikeus halutessaan käyttää kullan väristä Pränikkää. Tietokillan kunniajäsenillä sekä entisillä Tietokillan hallituksen jäsenillä, toimikuntien puheenjohtajilla ja oltermanneilla on oikeus käyttää kullan väristä Pränikkää akateemisissa juhlissa akateemisena kunniamerkkinä.

2§ Killan ansiomerkit

Killan ansiomerkkejä ovat hopeinen ja kultainen ansiomerkki sekä ProTiK-ansiomerkki. Ansiomerkkien saajien tulee osoittaa oikeaa asennetta ja kiinnostusta kiltaa kohtaan sekä toimia aktiivisesti killan hyväksi.

Akateemisissa juhlissa ansiomerkkejä käytetään akateemisten kunniamerkkien tavoin. Samanaikaisesti saa käyttää vain korkea-arvoisinta ansiomerkkiä.

Killan ansiomerkkien myöntämisestä päättää hallitus huomionosoitustyöryhmän laatiman esityksen pohjalta. Ansiomerkkiä ei voida myöntää istuvan hallituksen jäsenelle.

2.1§ Hopeinen ansiomerkki

Hopeinen ansiomerkki on killan virallisen rataslogon muotoinen halkaisijaltaan 18 mm oleva hopeanvärinen rintamerkki. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää killan varsinaiselle jäsenelle ansiokkaasta ja innokkaasta toiminnasta killan hyväksi.

Killan varsinainen jäsen voi ehdottaa hopeisen ansiomerkin saajaa, ja killan hallitus päättää hopeisen ansiomerkin saajista huomionosoitustyöryhmän laatiman esityksen pohjalta. Hopeisia ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää enintään kymmenen (10) kappaletta ja ne luovutetaan killan vuosijuhlassa, puolivuosijuhlassa tai muussa niiden arvolle sopivassa tilaisuudessa. Myönnettävässä määrässä voidaan kuitenkin tehdä poikkeus, mikäli killan hallitus päättää siitä yksimielisesti.

2.2§ Kultainen ansiomerkki

Kultaisen ansiomerkin muodostaa halkaisijaltaan 20 mm oleva kullanvärinen killan virallinen rataslogo, joka on alapuolelta ja osittain sivuilta kullanvärisen laakeriseppeleen ympäröimä. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää killan nykyiselle tai entiselle varsinaiselle jäsenelle tai ulkojäsenelle joko pitkäjänteisestä ansiokkaasta työstä tai poikkeuksellisen ansiokkaasta lyhytaikaisesta toiminnasta.

Killan varsinainen jäsen voi ehdottaa kultaisen ansiomerkin saajaa, ja killan hallitus päättää kultaisen ansiomerkin saajista huomionosoitustyöryhmän laatiman esityksen pohjalta. Kultaisia ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää enintään viisi (5) kappaletta ja ne luovutetaan killan vuosijuhlassa, puolivuosijuhlassa tai muussa niiden arvolle sopivassa tilaisuudessa. Myönnettävässä määrässä voidaan kuitenkin tehdä poikkeus, mikäli killan hallitus päättää siitä yksimielisesti.

2.3§ ProTiK

ProTiK on Tietokillan korkein virallinen ansiomerkki. Merkki on Teppo Veijosen suunnittelema, killan viralliseen rataslogoon perustuva halkaisijaltaan 18 mm oleva metallinen merkki jonka väreinä ovat musta ja kulta. ProTiKiä kannetaan kiinnitettynä 36 mm leveään mustaan nauhaan.

ProTiK voidaan myöntää killan nykyiselle tai entiselle varsinaiselle tai ulkojäsenelle erityisen esimerkillisestä ja ansiokkaasta pitkäaikaisesta toiminnasta killan tarkoitusperien hyväksi. ProTiK-ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää enintään kolme (3) kappaletta, ja ne luovutetaan killan vuosijuhlassa. Myönnettävässä määrässä voidaan kuitenkin tehdä poikkeus, mikäli killan hallitus päättää siitä yksimielisesti. ProTiK myönnetään etupäässä kilta-aktiiviuransa loppupäässä olevalle henkilölle pitkäjänteisestä toiminnasta.

Killan varsinainen jäsen tai ulkojäsen voi ehdottaa ProTiKin saajaa, ja killan hallitus päättää ProTiKin saajista huomionosoitustyöryhmän laatiman esityksen pohjalta.

3§ Huomionosoitustyöryhmä

Huomionosoitustyöryhmä esittää killan hallitukselle killan ansiomerkkien myöntämisestä. Työryhmä kootaan avoimella haulla, ja hakuprosessista vastaa hallituksen puheenjohtaja. Työryhmän koko on noin 6-8 henkilöä. Työryhmässä tulee olla henkilöitä, joilla on riittävä näkemys päätettävistä asioista sekä vähintään yksi (1) ProTiK-palkittu henkilö. Huomionosoitustyöryhmän jäsenen toimikausi on 2 vuotta.

Työryhmän kokoaminen toteutetaan siten, että vuosittain työryhmän jäsenistä vaihtuu noin puolet.

3.1§ Huomionosoitustyöryhmän työkuva

Huomionosoitustyöryhmän tehtäviin kuuluu

  1. Laatia killan hallitukselle esitys ProTiK-ansiomerkillä palkittavista henkilöistä perusteluineen ja esittelyteksteineen ennen Muistinnollausta;
  2. Laatia killan hallitukselle esitys kultaisella ansiomerkillä palkittavista henkilöistä perusteluineen ja esittelyteksteineen ennen Muistinnollausta sekä hallituksen erikseen pyytäessä muita jakotilaisuuksia varten;
  3. Laatia killan hallitukselle esitys hopeisella ansiomerkillä palkittavista henkilöistä perusteluineen ja esittelyteksteineen ennen Muistinnollausta sekä hallituksen erikseen pyytäessä muita jakotilaisuuksia varten;
  4. Muiden huomionosoitusten selvitystyö ja suunnittelu hallituksen pyynnöstä.

Huomionosoitustyöryhmä voi myös halutessaan tai hallituksen pyynnöstä

  1. Selvittää mahdollisia uusia kunniajäseniä killalle;
  2. Kehittää killan huomionosoituskulttuuria ja -toimintaa;
  3. Tehdä kehitys- tai muutosehdotuksia killan merkkiohjesääntöön.

3.2§ Huomionosoitustyöryhmän jääviys

Mikäli huomionosoitustyöryhmän jäsentä on ehdotettu jonkin huomionosoituksen saajaksi, tulee hänen jäävätä itsensä työryhmän toiminnassa vähintään oman ehdotuksen käsittelyn sekä ko. huomionosoituksen kohdalla lopullisen esityksen päätöksen osalta.

4§ Präniköiden ja ansiomerkkien luovutus sekä myynti

Präniköitä sekä ansiomerkkejä myydään ja luovutetaan vain niiden käyttöön oikeutetuille henkilöille. Henkilö, jolle on myönnetty ansiomerkki, voi hankkia uuden kadonneen tilalle. Präniköiden ja ansiomerkkien hinnan vahvistaa killan hallitus.

5§ Präniköiden ja ansiomerkkien käyttäminen

Samanaikaisesti saa käyttää enintään yhtä Pränikkää sekä yhtä ansiomerkkiä.

Pränikkää ja ansiomerkkejä on aina kohdeltava niiden arvoa kunnioittavasti. Tietokillan hallitus voi evätä määräajaksi tai toistaiseksi Pränikän tai ansiomerkin käyttöoikeuden henkilöltä, joka toistuvasti ja törkeällä tavalla on käyttäytynyt Pränikkää tai ansiomerkkiä halventavasti, eikä ole ottanut huomautuksista ojentuakseen.

6§ Määräämättömien asioiden määrääminen

Niistä asioista, joista ohjesäännössä ei ole erikseen määrätty, päättää killan hallitus.

7§ Ohjesäännön muuttaminen

Ohjesäännön muuttamisesta päättää killan kokous.