Sivuja ei ole vielä päivitetty vuodelle 2017.

Vaalipaneeli

Vuonna 2016 ei järjestetä vaalipaneelia

Vaalipaneelissa ehdokkaat esittäytyvät ja kiltalaisilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ehdokkaille. Tämä tilaisuus on tarkoitettu juurikin kysymyksiä varten, joita ei suositella säästettäväksi jo valmiiksi pitkäkestoiseen vaalikokoukseen.

Vaalipaneelin alussa paneelin puheenjohtaja esittelee ehdokkaat lyhyesti kertoen lähinnä kuka kukin on ja mihin virkaan he pyrkivät.

Esittelykierroksen jälkeen jokaiselle jäsenelle annetaan tilaisuus yhteen valmisteltuun puheenvuoroon (á n. 2 min), minkä jälkeen alkaa vapaan kyselyn osuus.

Yleisö voi kysellä ehdokkailta kysymyksiään pyytämällä puheenvuoron puheenjohtajalta viittaamalla. Puheenjohtaja kirjaa pyydetyt puheenvuorot ylös ja jakaa niitä järjestyksessä. Myös ehdokkaat voivat esittää kysymyksiä toisilleen. Jotta keskustelu etenisi, on puheenvuoron kesto keskustelun aikana rajattu minuuttiin. Puheenvuoron saa vain puheenjohtajalta joko pyydettäessä tai ehdokkaan saadessa vastausvuoron.

Vaalikokous ma 21.11. klo 16:15 @ T2

Vaalikokous on toinen killan sääntömääräisistä vuosittaisista kokouksista, joissa jäsenistö pääsee käyttämään päätösvaltaansa. Kokouksen aluksi valitaan pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja hyväksytään kokouksen työjärjestys. Varsinaisia asioita ovat hallituksen kokoonpanon, toimihenkilöiden ja toimikuntien sekä toiminnantarkastajien ja oltermannin valinnat.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdessa vaiheessa. Ensin valitaan killan ensi vuoden puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Sen jälkeen päätetään hallituksen muista viroista, ja valitaan henkilöt virkoja hoitamaan.

Seuraavaksi vuorossa on toimikuntien nimeäminen ja toimihenkilöiden nimittäminen. Kiltakokousten lisäksi myös hallitus voi nimittää toimikuntia/henkilöitä pitkin vuotta.

Vielä valitaan toiminnantarkastajat varamiehineen valvomaan killan taloudenpitoa ja hallintoa. He tarkastavat ensi vuoden tilinpäätöksen seuraavan vuoden vuosikokoukseen mennessä.

Oltermanni on Aalto-yliopiston opetushenkilökuntaan kuuluva killan ja osaston välejä lähentävä henkilö.

Viimeistään kohdassa META (Muut esille tulevat asiat) esitetään kutsu kokousjatkoille. Tässä kohdassa saattaa tulla kaikenlaisia ponsiesityksiä, joiden tarkoituksena on joko puhtaasti viihdyttää kokousyleisöä tai ihan oikeasti vaikuttaa killan toimintaan.